VCRC

VCRC szabályzat

Az ebben a szabályzatban leírtakat minden VCRC bajnokságaiban versenyzőnek kötelessége betartani, és elfogadni. A szabályzat nem ismerete nem mentesít fel az alól!

Különböző bajnokságaink és egyéb általunk rendezett futamaink a kiírásukban tartalmazzák a rájuk vonatkozó egyedi szabályokat. Az ott nem taglalt szabályok ebben az általános szabályzatban vannak lefektetve.

0. Bevezető
1. Bírói Testület
2. Részvétel feltételei / Szerverek
3. Versenyek lebonyolítása
4. Chat szabályok
5. VCRC Indexpont
6. Nevezés / Hiányzás
7. Óvás
8. Vezetési szabályok
9. Ajánlások a kiszabható büntetésekre és azok minimális mértékére

0. Bevezető:
A Virtual Car Racing Challenge (továbbiakban VCRC) célja, egy jó közösség szervezése, amit a szimulátorozás, és az online autóversenyzés szeretete köt össze. Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy bajnokságainkon a résztvevők jól érezzék magukat, ehhez azonban a bajnokság tagjaitól is elvárjuk a tiszta és fair versenyzést.
Minden VCRC tagtól elvárjuk, a minimális tiszteletet egymás iránt szervereinken és a honlapon is. Tilos mindennemű sértő/vulgáris/obszcén tartalmú kifejezés használata (chaten, játékban, TS-en, fórumon egyaránt).

1. Bírói Testület (BT):
A VCRC bajnokságain a versenyzés tisztasága érdekében létrehoztunk egy független csoportot, a Bírói Testületet (továbbiakban BT).
A BT tagjai minden esetben a közösség tagjai. A BT tagokat a VCRC vezetősége kéri fel a posztra, a közösség javaslata, vagy saját tapasztalat alapján.
A vitás esetekben a BT döntését minden VCRC tagnak el kell fogadnia. Egyet nem értés esetén is tilos a BT bármilyen mérvű és módú rágalmazása, leminősítése. Ez azonnali kizárást von maga után.
Amennyiben a bírálandó eseményben bármely BT tag érintett, az a BT tag nem vehet részt a döntésben. A vitás esetek elbírálásában minden esetben minimum két BT tagnak kell résztvenni. Amennyiben a BT döntésképtelen, a VCRC vezetősége felkérhet egy-egy VCRC tagot, hogy segítsen a döntés meghozatalában.

2. Részvétel feltételei / Szerverek:

2 a) A VCRC bajnokságaiban való részvétel feltételei:

 • A www.vcrc.hu honlap regisztrált tagjának kell lenni.
 • A bajnokság jelentkezési lapját ki kell tölteni, és azokon valós adatokat kell megadni (pl msn cím).
 • Minden bajnokságban résztvevő köteles elfogadni a VCRC szabályzatát (ezt a dokumentumot).
 • Semmilyen módosított fájl használata nem engedélyezett, az a versenyző akinek bármelyik fájlja eltér a szerveren lévő eredetitől (mismatch), nem indulhat el a versenyen. Semmilyen terrain.ini fájl és semmilyen trükk NEM engedélyezett. Ezek használása kizárást (DQ) von maga után.
 • A bajnoksághoz meghatározott VCRC indexponttal kell rendelkeznie a versenyzőnek. Ezt a rendszer automatikusan ellenőrzi, enélkül a nevezési lapot nem tudja kitölteni a versenyző!

2 b) Szerverek elérése, jelszavak kezelése:

 • A szervereinket külön segédprogram segítségével lehet elérni.
 • A szervereink a VCRC tagjainak vannak fenntartva, azokhoz az elérést illetékteleneknek kiadni TILOS, és azonnali kizárást von maga után.

2 c) V.L.S. User Interface használatának szabályai:

 • A szervereinken való tartózkodás alatt a VLSui program használata kötelező. Nem csak csatlakozáskor! A szerveren való tartózkodás ideje alatt végig kötelezően futnia kell! Működését megakadályozni, vagy bármilyen módon leállítani TILOS! Ellenkező esetben a szerveren töltött idő és a VLSui nélkül futott körök érvénytelenek (tehát: gyakorlás esetén a hotlaps körök, időmérő esetén a teljes időmérő, futam esetén a teljes futam). Egyedi mérlegelés alapján ez az eset akár teljes kizárással is járhat. Mj.: A program magától leáll az rfactor bezárásakor.
 • VLSui segítségével indított rFactorban ne váltson modot senki! A szerverről való lelépés után, modváltás előtt ki kell lépni az rFactorból! Ellenkező esetben téves információk miatt kényes helyzetbe kerülhet a versenyző!
 • Aki késztetést érez a VSLui bármilyen irányú tesztelésére (terheltség, biztonság egyéb), az kérjük jelezze felénk ezt a szándékát. Bejelentés nélküli "tesztet" súlyos, a közösség egészét érintő szabályszegésnek vesszük és bizonyíthatóság esetén kizárást von maga utána VCRC közösségéből!

A VLSui program használatakor bármilyen rendellenességet vagy hibát észleltek, kérjük azonnal jelezzétek. A VLSui működése kritikus a versenyeink tisztasága és az ezzel kapcsolatos szabályok betartatása szempontjából! A program hibáinak javításával kiemelten foglalkozunk és (szinte) azonnal javítjuk!

3. Versenyek lebonyolítása
Bajnokságaink versenyeinek megrendezése előre meghatározott időpontokban történik. Az időpontok minden bajnokságnál megtalálhatóak a versenynaptárban, illetve a www.vcrc.hu naptárában is. Az előre meghatározott időpontok csak nagyon kivételes esetben változhatnak, ez előre nem látható események miatt lehetséges:

 • az adott futamon előzetes bejelentések alapján (lsd 6. pont), a benevezett versenyzők kevesebb mint 25%-a tud megjelenni.
 • egyetlen szerver adminisztrátor sem tud megjelenni a futamon
 • szerverhiba

Az ilyen kivételes esetekben az adott futam elhalasztásra kerül (nem marad el véglegesen), és későbbi időpontban lesz megrendezve.

4. Chat szabályok:
A chaten tilos mindennemű sértő/vulgáris/obszcén tartalmú kifejezés használata, ellenségeskedés, veszekedés szítása! Vita kirobbanása esetén, az adminisztrátornak nem tisztje a vétkes fél meghatározása, tehát előfordulhat, hogy minden a vitában résztvevő félnek oszt ki büntetést.  A chatszabály megsértése esetén, a szerver adminisztrátornak egy személyben joga van dönteni a versenyző kizárásáról, és a szabályt sértő versenyzőt eltávolíthatja a szerverről (kick). A szerverről való eltávolítás minden esetben a szabálysértés befejezésére való felszólítás előzi meg.

4. a) Chatstop:
A VCRC futamok időmérő edzésén, és a futamokon tilos a nyilvános chat használata, abban az esetben is, ha a versenyt lebonyolító adminisztrátor nem írja be, hogy chatstop! Chatstop alatt használható a súgás (whisper) illetve a csapatrádió, amihez rendelkezésre áll a kicCsiLlag.hu által üzemeltetett VCRC-TS3 szerver.
Bármely más sessionban szabad a szerverchat használata (gyakorlások, warmup).
Mivel sokakat zavar a chatelés vezetés közben, ezért a chat tilalmat megsértők büntetésre számíthatnak. A minimum kiszabandó büntetés 3 bajnoki pont levonás.

5. VCRC indexpont:

2012-től bevezettünk egy statisztikára épülő karrier rendszert. A VCRC indexpont ennek a mérőszáma. Az indexpont egy statisztikai alapon kapott súlyozott átlaggal képzett pontszám ami a VCRC futamain szerzett eredmények alapján számolódik. A nagyobb indexpont jelenti a jobb elért eredményeket eredményt.

A VCRC futamaira / bajnokságaira minden esetben meghatározzuk, hogy milyen súlyozást kap (nehézsége alapján) ez a szorzó 0.1-1 közötti szám. Minél nagyobb a szorzó, annál nagyobb súllyal számolódik az indexpontba az adott futam (bajnokság futamai).

A VCRC futamaira / bajnokságaira nevezési feltételként meghatározhatunk indexpont határokat ezzel korlátozzuk a nevezést (nem megfelelő indexpont esetén a versenyző nem tud nevezni az adott futamra/bajnokságra).

 

6. Nevezés / Hiányzás

6. a) Nevezés:
A VCRC bajnokságaiba, bajnokságon kívüli futamokra nevezni kell. Nevezés nélkül nem lehet a VCRC futamain részt venni! Kivétel ez alól az automata szerver futamai!
A jelentkezés módja lehet:

  • nevezési lap kitöltése

A nevezés módja minden esetben fel van tüntetve az adott bajnokság, vagy különálló futam kiírásában, a nevezést a kiírásban feltüntetett módon kell megtenni (tehát ha nevezési lap kitöltése szerepel a kiírásban, akkor nem lehet a fórumon jelentkezni).
A nevezésnek formailag, és tartalmilag is meg kell felelnie. A nevezés során kért adatoknak meg kell felelniük a valóságnak.
A formailag, és / vagy tartalmilag nem megfelelő nevezéseket, a VCRC vezetősége figyelmen kívül hagyja, és semmisnek tekinti.

6. b) Hiányzás:
Amennyiben a versenyző egy bajnokságra jelentkezett, ami több versenyhétvégéből (futamból) áll, abban az esetben egy-egy versenynapról való hiányzását köteles jelezni, az erre kijelölt fórumtémában. Fontos, hogy nem msnen, és nem magán üzenet formájában, hanem minden tag által látható módon a fórumban kell ezt megtenni! Indoklás nem kötelező, csak a hiányzás tényét kell jelezze a versenyző.

Hiányzásnak minősül, ha valaki nem futja meg a versenykiírásban szereplő minimális körszámot a szerveren (ha van ilyen meghatározva) illetve ha valaki indulási jogot szerez a futamokra, de nem jelenik meg egy versenynapon. Amennyiben a versenyző nem jelzi a hiányzását:

  • adott versenynap végeredményében NQ státusszal fog szerepelni (indexpontra negatív hatása van).
  • azt inaktivitásnak vesszük és kikerül a bajnokságban résztvevők közül (nem vehet részt a további bajnoki futamokon), helyére más nevezhet, de pontjai megmaradnak a ponttáblázatban.

  A hiányzást kérjük előre jelezni! Utólagos bejelentést a BT mérlegeli abban az esetben, ha a minimális körszámot teljesítette a versenyző a szabad gyakorlásokon. Utólagos bejelentést az adott versenynap végeredmény cikk megjelenéséig lehet megtenni.

7. Óvás:

A BTnek nem kötelessége végignéznie minden futamot, szabálytalanságok után kutatva. Az esetleges szabálytalanságokat a versenyzőknek kell jelezniük az erre kijelölt fórumtémában óvás formájában a versenyt követő 24 órában.  Fontos, hogy nem msnen, és nem magán üzenetben, hanem minden tag által látható módon a fórumban kell ezt megtenni!
A BT minden esetben automatikusan vizsgálja:

 • minden versenyző bajnoki időmérő edzését (két független BT tag által)
 • időmérő edzéseket
 • a boxkiállásokat,
 • a felvezető köröket, és az ott történt szabálytalanságokat,
 • a futamok első szektorát,
 • a Safety Car-os köröket és az ott történt szabálytalanságokat,
 • a futam befutókat.

A fenti esetekben is lehet külön jelezni a szabálytalanságokat óvás formájában.

Óvás esetén jelezni kell:

 • Az incidens résztvevőit.
 • Az incidens pontos időpontját dátum és replay össz idő. (perc, másodpercben, replay alapján, a replay össz időt, nem körszámot és szektoridőt!).
 • Az esetről nem kell magyarázat és leírás sem ez már a BT hatásköre.

Ettől eltérő tartalmú óvások törlésre kerülnek az óvás topicból és a BT nem veszi őket figyelembe!


Az óvást az adott verseny után legkésőbb 24 órán belül jelezni kell. A később leadott óvásokat a BT már nem vizsgálja.
A szabálytalanságok kivizsgálásakor mindig a szerver által felvett visszajátszás a mérvadó!

Óvásban hozott döntésekről fontos tudni, hogy a BT-nek nem áll módjában a vétlen félnek bármilyen módon visszaadni helyezést, vagy bármilyen módon megjutalmazni ártatlanságát.  A BT-nek kizárólag csak a vétkes felet áll módjában megbüntetni.

8. Vezetési szabályok:
A VCRC futamain résztvevőktől minden esetben elvárjuk a fair-play versenyzést, és hogy ennek szellemében járjanak el az esetleges veszélyhelyzetek elhárításában. Zárt kocsiszekrényes bajnokságoknál elfogadott a kisebb ütközés, koccanás. !!  Azonban nagyon fontos, hogy minden esetben törekedni kell a pályán maradásra (nem csak a sajátunkéra, hanem az ellenfeleinkére is) és bárminemű ütközés elkerülésére !! Sok koccanás esetében dönthet az, hogy a vétkes fél mennyire billentette ki egyensúlyából a másik autót, illetve az, hogy a védekező fél mennyire tartja tiszteletben a támadó fél helyzetét egy-egy előzési kísérletnél.
Szándékos baleset okozása a bajnokságból való kizárást és licensz megvonást von maga után!

8. a) Kanyarodás, pályavágás, kiszélesítés:
A pálya szélét (általában fehér színű) vonal jelzi , a pályát szegélyező rázókő nem a pálya része.

  • Kanyarodás: Teljes szélességében kihasználhatjuk a pályát. A pálya közepe felé eső két keréknek a pályán kell lennie amikor beveszünk egy kanyart.Tehát nem megengedett, hogy három, vagy négy kerékkel kavicsra, vagy fűre hajtsunk, kivéve ha kicsúszik valaki. Abban az esetben, ha a kanyar kijáraton aszfaltos bukótér van, a pálya közepe felé eső két keréknek akkor is a pályán kell maradni.
  • Tilos levágni a kanyarokat, lassítókat, lerövidíteni az utat. Aki folyamatosan vágja a kanyarokat a pályán, azt a program bünteti. Kisebb vágásokat, kigyorsításkor való túlzott kiszélesítést a program nem érzékeli. Egyértelmű előnyszerzés esetén (pl pályát vágva előzés) óvást nyújthat be a vétlen fél és a BT bünteti.
  • Minden versenynap után a BT ellenőrzi a versenyzők időmérőn futott gyors körét. Szabálytalan (vágott, szélesített) kör esetén a versenyző +20 mp időbüntetést kap a versenynap első futamának végeredményéhez. Ez alól csak akkor van kivétel, ha a versenyző a futam előtt (warmup) kéri a hátrasorolását a rajtrácson.
  • Minden futam után, egy előre, véletlenszerűen kiválasztott versenyző futamát ellenőrzi a BT. Sorozatos szélesítés/vágás esetén a BT büntetést oszthat ki (3 pályaelhagyásonként 2 mp).

8. b) Felvezető kör, Safety Car

  • Felvezető körben tilos a széles cikázás, intenzív fékezés, ütközés.
  • Felvezető körben előzni TILOS! Aki műszaki okok miatt lelassul, kicsúszik, azok mellett el lehet menni.
  • Felvezető körön tilos a másik versenyzőt megzavarni bármilyen módon. A következő eseteket beleértve: ütközés másik versenyző autójával, hirtelen intenzív kanyarodás gumimelegítés miatt, intenzív lassítás fék melegítés miatt, stb.
  • Megfelelő követési távolságot kell tartani, de maximum 10 autónyi távolságot.

A felvezető körben a balesetben vétkesnek talált versenyző a következő futamon  a boxutcából rajtol.
A Safety Car mögött töltött körökre, a felvezető kör szabályai vonatkoznak.

A mezőny felvezetése: A felvezető és az egész-pályás sárga jelzés alatt futott körökben fontos szerepe van a mezőnyt felvezető versenyzőnek. Ezért az ő vezetését külön is szabályozzuk:

  • A felvezető körön és az egész pályás sárga zászlós körön az élen haladó (a mezőnyt felvezető) versenyző maximum 100-150 km/h sebességig gyorsíthat. Kivéve, ha a BT adott pályára külön nem rendelkezik, vagy a Safety Cart csak nagyobb sebességgel érheti utol (a szerver utasítja, hogy menjen gyorsabban)!
  • Az egész pályás sárga zászlós körön az élen haladó versenyzőnek törekednie kell arra, hogy a következő kör megkezdéséig (célvonal átlépéséig) a mögötte lévők fel tudjanak zárkózni. TILOS versenytempót autózni teljes pályás sárga jelzésnél, ugyanakkor tilos megállni is!
  • Amikor utolérte a Safety Car-t, annak tempóját kell felvenni.
 •  

  • A Safety Cart megelőzni TILOS! Amikor a Safety Car elhagyja a pályát a célvonaltól lehet előzni.

8. c) Rajtbaleset

  • Tilos a rajtnál más autót meglökni, kilökni, sérülést okozni.
  • Tilos hátramenetben, vagy a menetiránnyal szemben elrajtolni.
  • Aki a rajtot követő első két kanyarban más autónak sérülést, vagy visszaesést okoz az súlyos szabálytalanságot követ el.

Rajtbaleset okozása súlyos szabálytalanságnak minősül!

8. d) Zászló szabályok:
A program rendelkezik beépített zászlójelzésekkel, melyekhez minden esetben kötelező alkalmazkodni!

Sárga zászló: közelben baleset vagy kicsúszás van, megfelelő mértékű lassítással alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez. Előzni szigorúan tilos a sárga zászlós szakaszon.
Villogó sárga zászló: Egész pályás sárga zászló a Safety Car be fog jönni. Az egész pályán TILOS előzni!
Kék zászló: lekörözéshez készülő versenyző/versenyzők közelednek, megfelelő mértékű félrehúzódással és lassítással minél hamarabb el kell engedni (őket).
Fekete zászló: a versenyzőt a program diszkvalifikálta (DQ), ilyenkor a vétkes köteles azonnal a boxba hajtani és feladni a versenyt.

A program háromszori felszólítás után fekete zászlót vagy stop&go illetve áthajtásos büntetést ad.
A büntetéseket 3 körön belül le kell tölteni. Ha ezt valaki nem teszi meg, akkor a program diszkvalifikálja a vétkes versenyzőt. A figyelmetlenségből adódó kizárásokkal(értsd: több, mint 3 kört ment a fekete zászlós jelzés után) kapcsolatos reklamációkat a BT-nek nem áll módjában elfogadnia.

8. e) Előzés / védekezés: módosítva 2012.07.10.

A zárt kocsiszekrényes (túraautó) versenyeken engedélyezett a fizikai kontaktus, de csak olyan mértékben, hogy az ne billentse ki a másik autóját az egyensúlyából illetve a másik autó haladását ne befolyásolja jelentős mértékben (jellemzően egy autó szélességnél kevésbé)! Ugyanakkor tilos a pályáról való leszorítás fizikai kontaktus segítségével!

Előzni mindig a másik versenyző veszélyeztetése nélkül kell, a pálya vonalán. Az előzési manőver fokozott figyelmet igényel mind a támadó, mind a védekező versenyző részéről. Előzési manővernél mindig a támadó félnek van nagyobb felelőssége. Ő tudja jobban felmérni a sebességkülönbséget, és kellő várakozás után a védekező fél vezetési stílusát, és ahhoz igazodva megpróbálni / végrehajtani az előzést.

Egyenesben a védekező fél egyszer válthat irányt védekezés céljából, tilos a cikázás! Tilos a másik versenyzőt leszorítani, lekényszeríteni a pályáról (ez a támadóra és a védekezőre is vonatkozik)! Az egyenes végén a kanyarba érkezve a kanyarodás ívét az elöl lévő versenyző választhatja meg (ez lehet még egy irányváltás).

Kanyarban tilos a másik versenyzőt fizikai kontaktus segítségével az egyensúlyából kibillenteni, ütközés segítségével a pozíciója feladására kényszeríteni, a másik autóját felhasználni a kanyar bevételére. Ha a kanyar bejárata előtt támadó autója a védekező autója mellé ér, akkor a védekezőnek helyet kell hagyni a támadó versenyző részére. Előzési szituáció miatt létrejött együtt kanyarodás esetén megengedett a minimális fizikai kontaktus az autók oldalával, de ez nem befolyásolhatja a másik fél kanyarodását nagy mértékben. Más típusú ütközés (pl megtolás/kilökés autó orrával, leszorítás, ráhúzás) nem elfogadott, és büntetést von maga után.

Szűk kanyarokban, vagy ahol a védekező versenyző helyzeti előnyben van (a támadó versenyző előtt), a védekező versenyzőnek tilos indokolatlanul lassan menni, indokolatlanul (nagyot) fékezni, indokolatlanul lassítani, irreális íveket autózni védekezés céljából. Olyan jellegű védekezés engedélyezett, ami bizonyos mértékben megakadályozza a támadó versenyző jobb kigyorsítását.

Aki bármilyen oknál fogva nem biztos a dolgában a mellette tartózkodó versenyzőkkel kapcsolatban, vagy nehezen veszi észre a zászló jelzéseket, annak ajánljuk a VLSui-ban a magyar spotter bekapcsolását. A spotter bemondással jelzi a pályán történő fontosabb eseményeket, illetve a mellettünk közlekedő autókra is figyelmeztet.

8.f) Lámpa és dudahasználat

  • A futamokon a fénykűrt és a rövid duda használata engedélyezett (pl elnézés kérés).A túlzott lámpa és dudahasználatot a BT büntetheti.
  • Az időmérőn a gyors körében a versenyző használhatja a lámpát ezzel jelezve, hogy gyors körön van, de a fel és levezetőkörében köteles kikapcsolni.

8. g) Bevárás:

  • Szabálytalan előnyszerzés esetén dönthetünk úgy, hogy bevárjuk a versenyzőt, akivel szemben az előnyt szereztük.
  • A bevárásra egy teljes kör áll rendelkezésre, a szándéknak egyértelműnek kell lennie (A BT visszajátszásban egyértelműen lássa a szándékos visszaengedést).
  • A BT bevárás esetén dönthet a büntetés enyhítése mellett, de ez a BT saját hatásköre, és a csökkentés mértékének meghatározása is!
  • A bevárással semmiképp sem veszélyeztethetjük a mezőny többi tagját, ez (különösen baleset esetén) büntetést vonhat maga után.
  • A Bevárás nem kötelező, mindenkinek saját döntése.

9. Ajánlások a kiszabható büntetésekre:

Bajnoki időmérő edzésen:

Aktuális versenynapra kiszabandó büntetések mértéke:

 • Szabálytalan leggyorsabb kör az időmérőn: az aktuális futam végeredményéhez +20 mp időbüntetés (ha kiesik az illető a futamon, akkor 20/5 azaz 4 rajthely büntetés a következő versenynap első futamán).
 • Egy bajnokságon belül halmozottan nem bejelentett szabálytalan gyors kör:
  • Második alkalommal +30mp az aktuális futam végeredményéhez (ha kiesik az aktuális futamról, akkor 30/5 azaz 6 rajthely büntetés a következő versenynap első futamán).
  • Harmadik alkalommal +30mp az aktuális futam végeredményéhez, és a következő versenynap minden futamán boxrajt büntetés.
 • Egy körön többszöri vágás, vagy súlyos pályarövidítés, szándékosság esetén a BT súlyosbíthat a büntetésen.
 • Szabálytalan gyors kör felülbírálását kérheti a versenyző saját replay alapján, amennyiben azon szabályosnak látszik a kör, a versenynap végeredmény cikk publikálása után egy napig.

Következő versenynapra kiszabandó büntetések mértéke:

 • boxutca piros jelzésnél való elhagyása: 5 rajthelyes büntetés a következő versenynap első futamára.
 • boxutca kijárati vonal átlépése: 5 rajthelyes büntetés a következő versenynap első futamára.
 • boxutcai sebességkorlát túllépése: 5 rajthelyes büntetés a következő versenynap első futamára.

Futamon:

 • Kék zászló figyelmen kívül hagyása (ha a program nem büntette, és óvás miatt vizsgálva van): +5 mp időbüntetés.
 • Sárga zászló alatti előzés: +20 mp időbüntetés.
 • Szabálytalan védekezés (cikázás, ráhúzás stb): +10 mp időbüntetés.
 • Szabálytalan előzés (szélesítés, vagy vágás segítségével)(amennyiben nem engedi vissza a vétlen félt a vétkes): +20mp időbüntetés.
 • Szabálytalan előzés (kilökés, leszorítás stb...)(amennyiben nem engedi vissza a vétlen félt a vétkes, vagy a vétlen fél autója erősen sérül): +20 mp időbüntetés.
 • Szabálytalan előzés, amennyiben a vétlen fél autója annyira sérül, hogy nem tudja befejezni a futamot: DQ az adott futamra.
 • Sorozatos (direkt) kanyar szélesítés: +20 mp időbüntetés.
 • Sorozatos kanyar vágás (amennyiben azt a program nem büntette): +25 mp időbüntetés.
 • Boxutca kijárati vonal átlépése: +20 mp időbüntetés.
 • Speedlimiter használatának mellőzése a boxutcában: +20 mp időbüntetés.
 • Szabálytalan pályára visszatérés súlyos baleset okozása (0.8 feletti ütközés) esetén: DQ az aktuális futamra.
 • Szabálytalan pályára visszatérés óvás (kisebb baleset, vagy megzavarás) esetén: + mp időbüntetés.
 • Felvezető körben baleset okozása: következő futamon boxból való rajtolás.
 • Rajtbaleset okozása: következő futamon boxból való rajtolás.

Manuális SC esetén:

 • Előzés a formációs körön (a pozícióban előlünk rajtoló mögött kell haladni a formációs kör egészén!): Következő versenynap első futamán utolsó rajthely.
 • Korai rajt (hamarabb gyorsít valaki versenytempóra) +30 mp időbüntetés.
 • Előzés biztonsági kör alatt, ha az újra rajtig nem áll vissza a sorrend: 1-3 hely +30 mp, utána minden helyezés +10 mp.

Amennyiben a versenyző kiesik arról a futamról ahol időbüntetésben részesült, úgy az időbüntetése rajthely büntetésre váltódik át a következő versenynap első futamára 5 mp / 1 rajthely mértékben. Utolsó futamon 10mp-ként (2 rajthelyenként) egy bajnoki pont.

A felsorolt büntetések ajánlások a BT részére. A BT saját hatáskörén belül dönthet a felsoroltakhoz képest enyhébb, vagy szigorúbb büntetés mellett is.

A felsorolt büntetéseken felül, balesethez kötődő esetben a versenyző az ütközés mértékének (szerver által regisztrált érték) megfelelően (a szerver által regisztrált érték egyszázadát) indexpont levonást is kap.

VCRC vezetőség

Módosítás: ( 2014. július 20. vasárnap, 10:55 )